Cursusvoorwaarden Hatha-Yoga en Privacy regeling

 1. Voor de yogalessen heb je nodig:
  kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen
  eigen yogamatje en grote handdoek
  sokken, maar ook schone voeten.
 2. Het is voor de groep belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Als je verhinderd bent, wil je dan tijdig afmelden. Dit kan mondeling, telefonisch, via Whatsapp of per e-mail.
 3. Je mobiele telefoon dient “uit” te staan tijdens de les.
 4. Mis je een les, dan kan deze in overleg worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende cursusjaar.
 5. Het cursusjaar bestaat uit twee blokken:
  september – december
  januari – juni
 6. Je verbindt je voor een heel blok. Dat betekent, dat je het hele cursusbedrag betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.
 7. Vakanties worden tijdig aangegeven en kun je vinden onder NIEUWS.
 8. Yogastudio Sarira is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan je eigendommen.
 9. Yogastudio Sarira is ook niet verantwoordelijk voor schade aan je bril. Leg je bril altijd op een veilige plek zodat niemand hem kan beschadigen.
 10. Je volgt de lessen op eigen risico. Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen. Als je onder medische behandeling bent, wil je dan overleg plegen met de behandelaar over het volgen van yogalessen? Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 11. Als je niet meer wilt deelnemen aan het volgende blok, dien je dit ten minste 2 weken van tevoren aan te geven.
 12. Bij zwangerschap, ziekte of andere lichamelijke ongemakken dien je mij vóór aanvang van de les te informeren.
 13. Heb je een klacht? Dan proberen we er samen uit te komen. Als dit niet mogelijk blijkt dan verwijs ik je naar de klachtenregeling van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Er is een folder beschikbaar. Zie ook www.vyn.nu
 14. Privacy regeling: a. Personen: cursisten van Yogastudio Sarira. b. Persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnumer, e-mailadres. c.grondslag verwerking: door het geven van yogalessen is het noodzakelijk dat ik cursisten kan bereiken en facturen kan sturen. d. Verwerking: ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. e. Bewaartermijn: gedurende dat je cursist bent en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar. f. Verwerking door wie: door eigenaar Yogastudio Sarira. g. ICT-systemen: Relatiebeheersysteem en boekhoudsysteem. h. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen: Username en wachtwoord op alle systemen, autorisatie procedure en back-up procedure.
 15. Alle geldende voorschrijften van het RIVM betreffende het Covid-virus, worden opgevolgd.